Правила та умови використання мобільного додатку «ComeBack Mobility»

1. Загальні умови

1.1 Ці Умови з використання являють собою угоду (далі – Угода) між Користувачем («Ви», «Користувач”) і Суб’єктом (назва компанії) , код за ЄДРПОУ – 391146465 (“ComeBack Mobility”, “Ми” або “Наше”), що стосується використання Вами мобільного додатку «Comeback Mobility», далі просто “Додаток”.

1.2. Відповідно до Цивільного кодексу України цей документ є публічним договором, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Користувачів незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), і який має юридичну силу і за юридичною силою відповідає договору, підписаному сторонами, вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов вважається факт використання Додатку. 

1.3 Ми можемо в будь-який час вносити зміни до цього Договору. Зміни набувають чинності з моменту опублікування зміненого Договору або його додаткових умов на Нашому сайті або в мобільному Додатку. Підставою для продовження користування мобільним Додатком після такого розміщення є Ваша згода на обов’язковість Угоди з внесеними до нього поправками. Ми залишаємо за собою право повідомляти Вас про поправки через мобільний Додаток, контактну інформацію з Вашого Облікового запису, або будь-яким іншим розумним способом.

2. Використання Додатку

2.1 Послуги отримуються через Додаток. Додаток дозволяє особам, які мають потребу у реабілітації нижніх кінцівок, получити программу реабілітації від доктора. Та шляхом обміну даними про місцезнаходження взаємодіяти з пристроями.

2.2 Для користування Послугами необхідно перейти за посиланням від доктора, встановити Додаток та зареєструвати обліковий запис користувача (“Обліковий запис”). Під час встановлення програми Ваш номер мобільного телефону буде пов’язаний з Вашим Обліковим записом і доданий в Нашу базу даних.

2.3 У разі виникнення будь-яких неполадок в роботі Нашого Додатку, Ми прагнемо виправити їх в найкоротший термін, але Ви підтверджуєте, що функціональність програми може бути обмежена у зв’язку із епізодичними технічними помилками, і Ми не можемо гарантувати необмежене бездоганне функціонування програми в будь-який час. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, понесені внаслідок того, що Додаток не функціонує або не може бути використаний бажаним чином.

2.4 За умови дотримання Вами умов цього Договору, Ми надаємо Вам обмежену, невиключну, що не підлягає субліцензуванню без права передачі ліцензію на право доступу і використання Додатку на Вашому персональному пристрої, дійсну виключно у зв’язку із використанням Вами Послуг.

3. Правомірність користувачів та їх Облікових записів

3.1 Ви маєте право користуватися Послугами, якщо:

3.1.1 У вас є Обліковий запис;

3.1.2 Ви маєте посилання від доктора, який налаштував Вам программу реабілітації.

3.2 При створенні та використанні свого Облікового запису, Ви:

3.2.1 Погоджуєтесь використовувати тільки своє справжнє ім’я, вірну персональну інформацію та інформацію про платіжну картку для створення Облікового запису;

3.2.2 Погоджуєтеся, що Ми маємо право призупинити або відключити Ваш Обліковий запис в тій мірі, в якій це потрібно для забезпечення законного використання Додатку, в тому числі, без обмежень, з метою запобігання шахрайства, оцінки ризиків, проведення розслідувань та підтримки клієнтів; забезпечення дотримання Вами цієї Угоди; дотримання чинного законодавства або постанови суду, правоохоронного чи іншого адміністративного органу або органу державної влади; або в інших випадках, зазначених в цій Угоді або на власний розсуд;

3.2.3 Погоджуєтеся, що Ми можемо відправляти Вам текстові повідомлення, push-повідомлення та електронні повідомлення, що пов’язані з Послугами.


Відповідальність

Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь, що Ви користуєтесь мобільним Додатком на Ваш особистий та індивідуальний ризик, і що Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки, претензії, вимоги, причини дій, збитки, зобов’язання, травми, збори, витрати та платежі, штрафні санкції, судові збори чи будь-які виплати, передбачені чи непередбачувані, і відомі чи невідомі, що Ви або третя сторона можуть понести внаслідок використання Вами мобільного Додатку. 

Ми, ні будь-хто з наших представників, директорів чи службовців не несуть відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які Ви можете зазнати в рамках виконання цієї Угоди або у зв’язку з цим, або внаслідок використання мобільного Додатку включаючи, але не обмежуючись ними:  будь-які прямі чи опосередковані майнові збитки або грошові втрати; втрату або неточність даних; або будь-який інший тип втрат чи шкоди.

Виключення з відповідальності

Користувач використовує мобільний додаток  «ComeBack Mobility» на свій власний ризик. Можливість використання мобільного додатку «ComeBack Mobility»  підпадає під дію «як є» в кожен відповідний момент часу. Субєкт не приймає на себе ніякої відповідальності, зокрема, за відповідність мобільного додатку  «ComeBack Mobility»  і його використання цілям Користувача.

Будь-яку інформацію і / або матеріали (в тому числі завантажувати програмне забезпечення, документи і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням мобільного додатку  «ComeBack Mobility», Користувач використовує на свій власний ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, який це може заподіяти Користувачеві або третім особам, у тому числі збитки їхньому майну, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди.

Регулювання спорів

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

Ваші зобов’язання можуть регулюватися законами України, в тому числі, Цивільним кодексом України, іншими законами та підзаконними актами та актами органів місцевого самоврядування, і Ви погоджуєтеся дотримуватися будь-яких таких Місцевих законів. 

І Ми, і Ви беззастережно і безумовно підкоряємося юрисдикції судів України та будь-яких судів, які мають юрисдикцію розглядати апеляції в будь-якому з цих судів, і відмовляємося від будь-якого права заперечувати проти порушення будь-яких судових розглядів в цих судах.

Заключні положення

Відомості та будь-які інші повідомлення у зв’язку з цією Угодою повинні надаватися через мобільний Додаток, направлятися електронною поштою за адресою info@comebackmobility.com або повідомлятися через канали клієнтської підтримки, доступними на Нашому сайті. 

Додаток А

Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» СУБ’ЄКТ повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів мобільного застосунку «ComeBack Mobility», третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

  1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів мобільного застосунку «ComeBack Mobility», (далі — персональні дані, що обробляються), є СУБ’ЄКТ (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України — 391146465; місцезнаходження: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, офіс 211; електронна пошта: info@comebackmobility.com).
  2. Розпорядником персональних даних, що обробляються, є СУБ’ЄКТ (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України — 391146465; місцезнаходження: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, офіс 211; електронна пошта: info@comebackmobility.com).
  3. До складу персональних даних, що обробляються, введено відомості про:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– дату народження;

– ознаку статі;

– мобільний номер телефону;

– інформація щодо хвороби;

– місцезнаходження;

– фото особи.

Зазначені вище відомості мобільного застосунку «ComeBack Mobility», з електронних інформаційних ресурсів чи з інших джерел збирання мобільного застосунку «ComeBack Mobility», суб’єктом персональних даних (його представником), третіми особами відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою мобільного застосунку «ComeBack Mobility».

  1. Метою збору персональних даних, що обробляються, є надання ортопедичного обладнання, для використання особою у реабілітаційних процедурах.
  2. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є: зазначаються особи, яким можуть бути передані персональні дані.
  3. Згідно із частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) висувати вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди (якщо така згода надається);

11) відкликати згоду на обробку персональних даних (у випадку, якщо таку згоду було надано);

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.